Box 20060
200 74 MALMÖ

Tel: 040-97 65 50
Fax: 040-97 65 85

Hemsida: www.promotion.nu
E-post: info@promotionmedia.se

PRomotion Media AB

Vi gör branchtidningen PRomotion och webbportalen www.promotionprodukter.seVi jobbar med följande produkter/områden:

Branchtidning        Visa på karta