Box 298
751 05 Uppsala

Tel: 018-55 18 44

Hemsida: www.frebbenholm.se
E-post: info@frebbenholm.se

Frebbenholm Trading AB

Sveriges snabbaste vatten - Inom 6 timmar om det är riktigt bråttom ! Vatten är ett livsmedel - Vatten är inte vilken produkt som helst, utan ett livsmedel. Det är därför väldigt viktigt att ha en kunnig och seriös leverantör som tar livsmedelssäkerhet på allvar. Produktion certifierad enl. ISO 14001 och ISO 22000.Vi jobbar med följande produkter/områden:

Dryck       Energidryck       Logovatten      
Profilvatten       Reklamvatten       Vatten      Visa på karta